Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy szakmai hiba esetére biztosítva van! Erősítsa a megbízók Bizalmát...Tovább...
Tanácsaink segítségével elkerülhet néhány buktatót, megtudhatja, hogy Önnek milyen...Tovább...
Mi a számviteli szakmai felelősségbiztosítás, mire terjed ki a fedezet? 
Könyvelői tevékenység,...
Tovább...
Az alábbiakban olyan gyakori káreseményekről olvashat, melyek segítenek a megfelelő fedezet kialakításában,...Tovább...
 
Néhány káresemény példaként
Az alábbiakban olyan gyakori káreseményekről olvashat, melyek segítenek a megfelelő fedezet kialakításában, illetve segthet könyvelői felelősségbiztosítási szerződés szükségességének alátámasztásában. 

Kárrendezéshez szükséges dokumentumok
A biztosítói kárrendezés és kárkifizetés az összes szükségse dokumentum megküldésével gyorsítható fel a leginkább. Ha minden kárrendezési eljárásban felsorolt iratot beküldtünk, a felelősségbiztosítónak 30 napon belül le kell zárnia a kárt, és ki kell fizetnie az önrészesedéssel csökkentett kártérítésíi összeget.
A biztosítói kárrendezéhez tehát az alábbi dokumentumok megküldése szükséges:

hatósági eljárás iratai (hatósági határozat teljes terjedelemben)
hatósági határozat Önök általi kézhezvételének módja és időpontja, ennek hitelt érdemlő igazolása
  • károsult igénybejelentése Könyvelővel szemben, teljes körű levelezés
  • Felelősség elismerő nyilatkozat, ( indoklás, szakmai hiba megjelölése)
  • Nyilatkozat a kártérítésre jogosultról és bankszámlaszámáról ( kinek fizesse a biztosító a kártérítést).
    Abban az esetben, ha a kárt az ügyfélnek már megtérítette a könyvelőiroda, annak igazolása, azaz a Önök által teljesített kártérítés átutalási bizonylata szükséges.
  • Könyvelői megbízási szerződés
  • Károsult által teljesített bírság átutalási bizonylata
  • Könyvelői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kártérítési igényt előterjesztő természetes személy nem minősűl közeli hozzátartozónak
  • Könyvelői nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a károsult nem természetes személy vonatkozásában rendelkezi-e tulajdoni hányaddal a vállalkozásban.
  • Kárügyben keletkezett egyéb leveléz ( fellebezés/ kifogásolás stb.)

visszalépés...